3Д работни чертежи и спецификации

За колегите, които силата им е в сглобяването и монтирането на мебели, ние можем да им помогнем с профисионални и безгрешни 3Д работни чертежи, спецификации на детайли и обков. Детайлите се експортират в спецификация и след това в разкройваща програма, което дава гаранция за бързи и бепроблемни чертежи.