ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Материалите, които използваме са добре подбрани и анализирани, съобразени от дългогодишния ни опит и наблюдения върху тяхната устойчивост. Това дава гаранция за дългогодишна експлоатация на нашите мебели.

Материалите са: ЛПДЧ, МДФ, масив и др.

Работим с всички фирми на пазара предлагащи материали за мебелното производство.
Ако вие имате предпочитания за материалите от конкретни производители, ние ще се съобразим с тях.